Το ερευνητικό έργο 3DENT “ Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική” με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04124, ξεκίνησε επίσημα στις 26.11.2020. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την συμμετοχή εκπροσώπων των τεσσάρων φορέων του έργου: ΕΒΕΤΑΜ, LINO 3D, NOVAMIND και ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Έγινε συνοπτική παρουσίαση του έργου με τις κύριες δράσεις, σημεία ορόσημα και παραδοτέα του φυσικού αντικειμένου αλλά και ενημέρωση επι των απαιτήσεων του οικονομικού αντικειμένου.

στιγμιότυπο συνάντησης 3dent

Το έργο 3DENT καθοδηγούμενο από τις ανάγκες της αγοράς για γρήγορη κατασκευή, εξατομικευμένων, ποιοτικών & υψηλής ακρίβειας οδοντικών αποκαταστάσεων στοχεύει σε μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη τους, βασισμένη σε προσθετικές μεθόδους παραγωγής, συνδυάζοντας 2 κατηγορίες υλικών: μέταλλα- κεραμικά. Συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει δύο τύπους εξατομικευμένων οδοντικών αποκαταστάσεων με 3D εκτύπωση.