Επίσκεψη εργασίας της ομάδας του 3DENT στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο Oral Design Athens – Επίδειξη διαδικασιών οδοντικών αποκαταστάσεων

3DENT Επίσκεψη εργασίας στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο Oral Design Athens