Συμμετοχή της κοινοπραξίας 3DENT στο 19ο διεθνές συνέδριο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας – NANOTEXNOLOGY 2022 και 5ο διεθνές συνέδριο 3D Printing & Bioprinting, ΑΙ, Digital and Additive Manufacturing (I3D22). https://www.nanotexnology.com/

3DENT στο 19ο συνέδριο Νανοτεχνολογίας

“3D printing of Zirconia ceramics for dental applications”, E. Garmpi 1,4, I. Kitsou1, P. Angelopoulou1, E. Kalithinou1, O. Alexiadou1, P. Gkomoza1, E. Roussi1, S. Koltsakidis2, D. Tzetzis2, E. Mavropoulis3, C. Andreouli4, A. Tsetsekou1
1School of Mining and Metallurgical Engineering, National Technical University of Athens, 157 80 Zografos, Athens, Greece
2Digital Manufacturing and Materials Characterization Laboratory, School of Science and Technology, International Hellenic University, Thermi, Greece
3Lino3D, 2, Doiranis str, Kallithea, 176 71 Athens, Greece
4MIRTEC S.A., 76 km Athens-Lamia national Road, 32009 Schimatari, Greece

3DENT 3D printing of Zirconia ceramics for dental applications

“Development of nanocrystalline yttria stabilized zirconia feedstock materials for 3d-printing in dental applications”, I. Kitsou1, P. Angelopoulou1, E. Kalithinou1, O. Alexiadou1, E. Roussi1, P. Gkomoza1, E. Garmpi 1,4 , S. Koltsakidis2, D. Tzetzis2, E. Mavropoulis3, C. Andreouli4, A. Tsetsekou1
1School of Mining and Metallurgical Engineering, National Technical University of Athens, 157 80 Zografos, Athens, Greece
2Digital Manufacturing and Materials Characterization Laboratory, School of Science and Technology, International Hellenic University, Thermi, Greece
3Lino3D, 2, Doiranis str, Kallithea, 176 71 Athens, Greece
4MIRTEC S.A., 76 km Athens-Lamia national Road, 32009 Schimatari, Greece

3DENT Development of nanocrystalline yttria stabilized zirconia feedstock materials for 3d-printing in dental applications