Συμμετοχή της κοινοπραξίας 3DENT στο 8th International Conference of the Hellenic Metallurgical Society με παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου. https://conference.met.gr/

“3D printing for metal-ceramic dental restorations”. E. Garmpi 1, G. Ioannou 2, A. Papanicolaou 2, I. Kitsou 3, E. Roussi, P. Angelopoulou3, C. Andreouli 1, A. Tsetsekou3
1 MIRTEC S.A., 76 km Athens-Lamia national Road, 32009 Schimatari, Greece
2 Novamind, Apostolou Pavlou 4, 13672 Acharnes-Athens, Greece
3 NTUA-School of Mining and Metallurgical Engineering, National Technical University of Athens, Iroon Polytechniou 9, GR15773 Zografou Campus, Athens, Greece